Heidi Hagerman

Sjuksköterska
Fil. Mag i vårdvetenskap

E-post: heihan@hig.se

Telefon: 026-64 82 44

Aktuell forskning

Äldreomsorgens ledare; samspelet mellan personalens hälsa, strukturella förutsättningar samt chef- och ledarskap

 

Senaste publikationerna

Hagerman, H., Engström, M., Wadensten, B. & Skytt, B. (2019). How do first-line managers in elderly careexperience their work situation from a structural and psychological empowermentperspective? – An interview study. Journal of Nursing Management. 10.1111/jonm.12793 [Mer information]
Hagerman, H., Högberg, H., Skytt, B., Wadensten, B. & Engström, M. (2017). Empowerment and performance of managers and subordinates in elderly care : a longitudinal and multilevel study. Journal of Nursing Management, 25 (8), 647-656. 10.1111/jonm.12504 [Mer information]
Strömberg, A., Engström, M., Hagerman, H. & Skytt, B. (2019). First-line managers dealing with different management approaches. Leadership in Health Services. 10.1108/LHS-09-2018-0046 [Mer information]
Hagerman, H. (2019). Working Life Among First-Line Managers and Their Subordinates in Elderly Care : an Empowerment Perspective. Diss. (sammanfattning), 2019. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. 82 s. (Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Medicine 1553) Länk [Mer information]
Hagerman, H., Engström, M., Häggström, E. & Wadensten, B. (2018). Manliga första-linjenschefers upplevelser av sin arbetssituation i äldreomsorgen – med utgångspunkt i empowerment. FALF KONFERENS 2018 Arbetet – problem eller potential för en hållbar livsmiljö?   10-12 juni 2018 Gävle : Program och Abstracts. S. 143-. Länk [Mer information]
Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2016-11-07
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)