Publikationer

Här listas vetenskapliga publikationer som finns registrerade i DIVA vid Högskolan i Gävle.

Artiklar | Konferensbidrag


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Hagerman, H., Högberg, H., Skytt, B., Wadensten, B. & Engström, M. (2017). Empowerment and performance of managers and subordinates in elderly care : a longitudinal and multilevel study. Journal of Nursing Management, 25 (8), 647-656. 10.1111/jonm.12504 [Mer information]
Hagerman, H., Skytt, B., Wadensten, B., Högberg, H. & Engström, M. (2016). A longitudinal study of working life among first-line managers in the care of older adults. Applied Nursing Research, 32, 7-13. 10.1016/j.apnr.2016.03.003 [Mer information]
Skytt, B., Hagerman, H., Strömberg, A. & Engström, M. (2015). First-line managers' descriptions and reflections regarding their staff's access to empowering structures. Journal of Nursing Management, 23 (8), 1003-1010. 10.1111/jonm.12246 [Mer information]
Hagerman, H., Engström, M., Häggström, E., Wadensten, B. & Skytt, B. (2015). Male first-line managers’ experiences of the work situation in elderly care : an empowerment perspective. Journal of Nursing Management, 23 (6), 695-704. 10.1111/jonm.12197 [Mer information]

Vetenskapliga artiklar, ej refereegranskade

Strömberg, A., Engström, M., Hagerman, H. & Skytt, B. (2017). How first-line managers in elderly care deal with what they perceive as different management approaches. . [Submitted] [Mer information]

Konferensbidrag

Hagerman, H., Engström, M., Häggström, E. & Wadensten, B. (2018). Manliga första-linjenschefers upplevelser av sin arbetssituation i äldreomsorgen – med utgångspunkt i empowerment. FALF KONFERENS 2018 Arbetet – problem eller potential för en hållbar livsmiljö?   10-12 juni 2018 Gävle : Program och Abstracts. S. 143-. Länk [Mer information]
Publicerad av: Malin Hillman Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2016-10-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)