Johanna Edvinsson

Doktorand i arbetshälsovetenskap

Centrum för belastningsskadeforskning, CBF
Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap,
Akademin för hälsa och arbetsliv

E-post: johanna.edvinsson@hig.se

Telefon:
Direkt: 026-64 86 69
Mobil: 073-460 70 40

Johanna Edvinsson är intresserad av hur arbetsplatser och arbetssätt kan organiseras hälsofrämjande i dagens digitaliserade och flexibla arbetsliv. Hennes forskning har ett särskilt fokus mot tillgänglighet till arbete, återhämtning, stress, sömn och hälsa. Johannas forskning bidrar till ökad kunskap om hur flexibla arbeten kan utformas för att främja återhämtning både under och efter arbetsdagen – och vidare hälsa och välbefinnande hos medarbetare och chefer, för ett hållbart digitaliserat arbetsliv.

Aktuell forskning

I nuläget arbetar Johanna med fyra studier inom ramen för sin avhandling, bland annat interventionsstudier på Trafikverket. Projektet är finansierat av Trafikverket och Högskolan i Gävle.

 

Senaste publikationerJahncke, H., Edvinsson, J., Bjärntoft, S., Hallman, D., Mathiassen, S., Larsson, J. & Zetterberg, C. (2018). Symposium: Återhämtning och ledarskap i flexibla arbeten: resultat från ett forskningsprojekt på Trafikverket. FALF KONFERENS 2018 Arbetet – problem eller potential för en hållbar livsmiljö?   10-12 juni 2018 Gävle : Program och abstracts. Gävle: Gävle University Press. S. 78-. Länk [Mer information]
Jahncke, H., Mathiassen, S., Hallman, D., Edvinsson, J. & Persson, L. (2017). Activity-based workplaces: changes in cognitive performance among workers previously employed at cellular offices or open-plan offices. . S. 203-204. [Mer information]
Edvinsson, J. & Jahncke, H. (2017). Development and validation of a questionnaire addressing flexible work and restoration. . [Mer information]
Jahncke, H., Edvinsson, J., Bjärntoft, S., Bergsten, E., Hallman, D., Kjellberg, A., Mathiassen, S., Larsson, J. & Zetterberg, C. (2017). Flexibelt arbete - Hälsofrämjande interventioner för en hållbar digitalisering : Delområde Centrala funktioner. Gävle: Högskolan i Gävle. [Mer information]
Jahncke, H., Edvinsson, J., Bjärntoft, S., Bergsten, E., Hallman, D., Kjellberg, A., Mathiassen, S., Larsson, J. & Zetterberg, C. (2017). Flexibelt arbete - Hälsofrämjande interventioner för en hållbar digitalisering : Delområde Investering. Gävle: Högskolan i Gävle. [Mer information]
Publicerad av: Johanna Edvinsson Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2017-11-22
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)