Publikationer

Vetenskapliga publikationer som finns registrerade i DiVA vid Högskolan i Gävle.

Artiklar


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Björklund, O., Häggström, E. & Nyström, L. (2017). Young Finnish Unemployed Men's Experiences of Having Participated in a Specific Active Labor Market Program. American Journal of Men's Health, 11 (5), 1426-1435. 10.1177/1557988315604020 [Mer information]
Björklund, O., Söderlund, M., Nyström, L. & Häggström, E. (2015). Unemployment and Health : Experiences Narrated by Young Finnish Men. American Journal of Men's Health, 9 (1), 76-85. 10.1177/1557988314536725 [Mer information]

Examensarbeten/uppsatser

  • Personlig utveckling, från läroplan till elevperspektiv, egen C-uppsats pedagogik
  • Sjuksköterskestudenter och sjuksköterskors kunskaper om och inställning tillomvårdnadsinformatik, egen C-D-uppsats vårdvetenskap
Publicerad av: Malin Hillman Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2016-10-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)