Ann-Sofi Östlund

Distriktssköterskeexamen
Fil.Mag. inom vårdvetenskap
Med.Dr. /Lektor vårdvetenskap

Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Akademin för hälsa och arbetsliv

E-post: aniosd@hig.se

Telefon: 026-64 50 10

Ann-Sofi Östlund tillhör forskningsområdet Att leva med långvarig ohälsa men har även forskning inom området Vård och omsorg av äldre.

 

Aktuell forskning

Just nu är Ann-Sofi Östlund engagerad i forskningsprojekt om Motiverande samtal i Primärvården: Sjuksköterskors erfarenheter och faktiska användning (LivMI) samt om Äldres behov i centrum (IBiC).


Senaste publikationerna

Östlund, A., Wadensten, B., Häggström, E., Lindqvist, H. & Kristofferzon, M. (2016). Primary care nurses' communication and its influence on patient talk during motivational interviewing. Journal of Advanced Nursing, 72 (11), 2844-2856. 10.1111/jan.13052 [Mer information]
Östlund, A., Wadensten, B., Kristofferzon, M. & Häggström, E. (2015). Motivational interviewing : Experiences of primary care nurses trained in the method. Nurse Education in Practice, 15 (2), 111-118. 10.1016/j.nepr.2014.11.005 [Mer information]
Östlund, A., Kristofferzon, M., Häggström, E. & Wadensten, B. (2015). Primary care nurses' performance in motivational interviewing : a quantitative descriptive study. BMC Family Practice, 16 (1), 89-100. 10.1186/s12875-015-0304-z [Mer information]
Östlund, A., Wadensten, B., Häggström, E. & Kristofferzon, M. (2014). District nurses' and registered nurses' training in and use of motivational interviewing in primary care settings. Journal of Clinical Nursing, 23 (15-16), 2284-2294. 10.1111/jocn.12509 [Mer information]
Östlund, A. (2015). Motivational Interviewing in Primary Care : Nurses' experiences and actual use of the method. Diss. (sammanfattning), 2015. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. 82 s. (Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Medicine 1142) Länk [Mer information]
Publicerad av: Ann-Sofi Östlund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2017-01-19
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)