Forskningsområden

Aktuellt forskningsprojekt

 
Motiverande samtal i Primärvården: Sjuksköterskors erfarenheter och faktiska användning (LivMI)
 
Projektet omfattar sex delstudier med det övergripande syftet att kartlägga om distriktssköterskor och sjuksköterskor i primärvården har utbildning i motiverande samtal och om och hur de tillämpar/använder motiverande samtal i sitt arbete. Syftet är även att beskriva hur distriktssköterskor och sjuksköterskor i primärvården upplever det motiverande samtalet, hur väl de tillämpar motiverande samtal samt hur patienter svarar under motiverande samtal och hur de upplever ett livsstilssamtal.

Data samlas in via frågeformulär, intervjuer och inspelade samtal mellan distriktssköterska/sjuksköterska och patient och bearbetas med kvalitativa och kvantitativa metoder.

Samtalen kommer att analyseras med kodningsmetoderna Motivational Interviewing Treatment Integrity Code (MITI) samt Motivational Interviewing Sequential Code for Observing Process Exchanges (MI-SCOPE) och genomföras i samarbete med en forskargrupp vid Karolinska institutet som arbetar med dessa.

Forskningsprojektet ingår i profilen: Att leva med långvarig ohälsa

Forskare

Ann-Sofi Östlund, Med.Dr., Högskolan i Gävle
Barbro Wadensten, Docent, Uppsala universitet
Elisabeth Häggström, Docent, Högskolan i Gävle
Marja-Leena Kristofferzon, Docent, Högskolan i Gävle
Helena Lindqvist, Med.Dr., Karolinska institutet

 

Aktuellt forskningsprojekt

 

Äldres behov i centrum (IBiC).

Forskningsprojektet ingår i profilen: Vård och omsorg av äldre

 

Forskare

Maria Engström, Professor, Högskolan i Gävle
Annakarin Olsson, Med. Dr., Högskolan i Gävle
Ann-Sofi Östlund, Med. Dr., Högskolan i Gävle

Publicerad av: Ann-Sofi Östlund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2017-01-19
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)