Undervisningsområden

Sjuksköterskeprogrammet, 180hp

Hälsovägledning, egenvård, kommunikation, motiverande samtal, styrdokument, forskningsmetodik samt handleder och examinerar examensarbeten.

Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning distriktssköterska, 60hp

Folkhälsoarbete, motiverande samtal, elevhälsa, kommunikation samt handleder och examinerar examensarbeten.

Publicerad av: Ann-Sofi Östlund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2017-01-19
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)