Anna-Greta Mamhidir

Sjuksköterskeexamen
Medicine doktorsexamen
Lektor i vårdvetenskap

E-post: anamar@hig.se

Telefon: 026-64 87 27, 070-664 28 17

Aktuell forskning

  • Utveckla och utvärdera olika modeller för handledning i verksamhetsförlagd utbildning: Handledares och sjuksköterskestudenters perspektiv
  • Smärta hos äldre med eller utan kognitiv nedsättning
  • Pressure Ulcer Prevention

Senaste publikationerna

Proxy error: 500

Message: Could not get page

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2016-11-07
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)