Rapporter

Mamhidir, A., Strandell, S., Kihlgren-Larsson, A., Kihlgren, M. & Wimo, A. (2003). Funktionsförmåga, behandlingar och stödinsatser inom basal hemsjukvård : RAI-bedömningar vid 33 hälsocentraler i X-län vid studiens start och efter 12 månader. Gävle: Kommunförbundet Gävleborg. (X-fokus forskningsrapport 2003:4) [Mer information]
Mamhidir, A., Kihlgren-Larsson, A., Kihlgren, M. & Wimo, A. (2003). Funktionsförmåga och vårdbehov inom särskilt boende : RAI-bedömningar vid 24 boenden i X-län vid studiens start och efter 12 månader. Gävle: Kommunförbundet Gävleborg. 51 s. (X-fokus forskningsrapport 2003:3) Länk [Mer information]
Hemgren, B. & Mamhidir, A. (1992). Sammanfattning av diabeteskurs september 1991 - maj 1992. Hofors: Utvecklingsenheten för primärvård, Landstinget Gävleborg. 9 s. (Utvecklingsenheten för primärvård, Landstinget Gävleborg 1992:4) [Mer information]
Publicerad av: Malin Hillman Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2016-10-18
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)