Anna Hofsten

Läkarexamen
Vårdlärarexamen
Medicine licentiat i allmänmedicin
Medicine magister i vårdvetenskap

E-post: ahf@hig.se

Telefon: 026-64 82 72

Aktuell forskning

  • Casemetodik — studier av en studentaktiv undervisningsmetod
  • Sjuksköterskestudenters uppfattningar av videofilmning
  • Hypertoni — finns ett genusperspektiv i våra forskningspresentationer

Senaste publikationerna

Proxy error: 500

Message: Proxy failed

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2017-11-17
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)