Anna Hofsten

Läkarexamen
Vårdlärarexamen
Medicine licentiat i allmänmedicin
Medicine magister i vårdvetenskap

E-post: ahf@hig.se

Telefon: 026-64 82 72

Aktuell forskning

  • Casemetodik — studier av en studentaktiv undervisningsmetod
  • Sjuksköterskestudenters uppfattningar av videofilmning
  • Hypertoni — finns ett genusperspektiv i våra forskningspresentationer

Senaste publikationerna

Hofsten, A. & Schnaas, U. (2018). Kollegial handledning – nya universitetslärare möter mer erfarna kollegor i samtal om undervisning. . [Mer information]
Hofsten, A. & Häggström, E. (2016). Education in reverse: student activity first, lecture last. Education in reverse: student activity first, lecture last. [Mer information]
Hofsten, A., Schnaas, U. & Reinholdsson, P. (2016). "Mentored teaching" as a practice of care in educational development. "Mentored teaching" as a practice of care in educational development. [Mer information]
Hofsten, A. (2016). Studenters erfarenheter av lärande i ”omvänd ordning””. Studenters erfarenheter av lärande i ”omvänd ordning””. [Mer information]
Hofsten, A. (2015). En pilotstudie om nya universitetslärares erfarenheter av kollegial handledning. . [Mer information]
Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2017-11-17
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)