Annakarin Olsson

Annakarin Olsson

Leg. sjuksköterska, Med. Dr

E-post: annakarin.olsson@hig.se

Telefon: 026-64 88 12

Aktuell forskning

Informations- och kommunikationsteknologiska (IKT) stöd i det dagliga livet för personer med demens, och för deras närstående

 

Senaste publikationerna

Björkman, A., Engström, M., Olsson, A. & Wahlberg, A. (2017). Identified obstacles and prerequisites in telenurses’ work environment : a modified Delphi study. BMC Health Services Research, 17 (1). 10.1186/s12913-017-2296-y [Mer information]
Olsson, A., Skovdahl, K. & Engström, M. (2016). Using diffusion of innovation theory to describe perceptions of a passive positioning alarm among persons with mild dementia : a repeated interview study. BMC Geriatrics, 16. 10.1186/s12877-016-0183-8 [Mer information]
Olsson, A., Engström, M., Åsenlöf, P., Skovdahl, K. & Lampic, C. (2015). Effects of Tracking Technology on Daily Life of Persons With Dementia : Three Experimental Single-Case Studies. American Journal of Alzheimer’s Disease and Other Dementia, 30 (1), 29-40. 10.1177/1533317514531441 [Mer information]
Olsson, A., Engström, M., Lampic, C. & Skovdahl, K. (2013). A passive positioning alarm used by persons with dementia and their spouses : a qualitative intervention study. BMC Geriatrics, 13 (11), 1-9. 10.1186/1471-2318-13-11 [Mer information]
Olsson, A. (2013). Daily life of persons with dementia and their spouses supported by a passive positioning alarm. Diss. (sammanfattning), 2013. Örebro: Örebro universitet. 81 s. (Örebro Studies in Caring Sciences 44) Länk [Mer information]
Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2016-11-07
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)