Böcker


Doktorsavhandling

Olsson, A. (2013). Daily life of persons with dementia and their spouses supported by a passive positioning alarm. Diss. (sammanfattning), 2013. Örebro: Örebro universitet. 81 s. (Örebro Studies in Caring Sciences 44) Länk [Mer information]
Publicerad av: Malin Hillman Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2016-10-18
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)