Annica Björkman

Leg. sjuksköterska, med.dr. Lektor i vårdvetenskap

Akademin för hälsa- och arbetsliv, avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

E-post: annica.bjorkman@hig.se
Telefon: 026-64 84 04

Annica Björkman är främst aktiv inom forskning kring nationellt samordnad telefonrådgivning, 1177 Vårdguiden. Hon intresserar sig bland annat för telefonsjuksköterskors arbetsmiljö samt att möta uppringare med psykisk ohälsa. Annica Björkman forskar även inom området Nätbaserat lärande.

Aktuell forskning

Annica är engagerad i följande forskningsprojekt:

  • Arbetsmiljö inom 1177 Vårdguiden - det övergripande syftet med forskningsprojektet är att undersöka arbetsmiljön för telefonsjuksköterskor anställda inom 1177 Vårdguiden. Projektet finansieras av Högskolan i Gävle.
  • Telepsyk - det övergripande syftet med forskningsprojektet är att förbättra arbetsmetoderna för de telefonsjuksköterskor inom 1177 vårdguiden emottar samtal som handlar om psykisk ohälsa. Projektet drivs i samarbete med Martin Salzmann-Erikson, docent i vårdvetenskap.
  • Nätbaserat lärande - det övergripande syftet med forskningsprojektet är att studera lärare och studenters uppfattning och användning av digitala verktyg inom undervisning.

Senaste publikationerna

Björkman, A., Andersson, K., Bergström, J. & Salzmann-Erikson, M. (2019). Increased Mental Illness and the Challenges This Brings for District Nurses in Primary Care Settings. Issues in Mental Health Nursing. 10.1080/01612840.2018.1522399 [Mer information]
Wahlberg, A. & Björkman, A. (2018). Expert in nursing care but sometimes disrespected-Telenurses' reflections on their work environment and nursing care. Journal of Clinical Nursing, 27 (21/22), 4203-4211. 10.1111/jocn.14622 [Mer information]
Björkman, A. & Salzmann-Erikson, M. (2018). The bidirectional mistrust - callers’ online discussions about their experiences of using the national telephone advice service. Internet Research, 28 (5), 1336-1350. 10.1108/IntR-11-2016-0330 [Mer information]
Björkman, A. & Salzmann-Erikson, M. (2018). When all other doors are closed : Telenurses' experiences of encountering care seekers with mental illnesses.. International Journal of Mental Health Nursing, 27 (5), 1392-1400. 10.1111/inm.12438 [Mer information]
Björkman, A., Engström, M., Olsson, A. & Wahlberg, A. (2017). Identified obstacles and prerequisites in telenurses’ work environment : a modified Delphi study. BMC Health Services Research, 17 (1). 10.1186/s12913-017-2296-y [Mer information]
Publicerad av: Lena Sirberg Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2018-09-17
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)