Böcker


Doktorsavhandling

Ernesäter, A. (2012). National telephone advice nursing in Sweden : patient safety and communication. Diss. (sammanfattning), 2012. Uppsala: Uppsala universitet. (Acta Universitatis Upsaliensis) [Mer information]
Publicerad av: Malin Hillman Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2016-10-18
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)