Annika Nilsson

Fil. doktorsexamen i vårdvetenskap

E-post: ans@hig.se

Telefon: 026-64 82 82

Aktuell forskning

  • Analys av internationellt rekommenderade utfallsmått (IMMPACT) samt hälsoekonomi i relation till rehabilitering av nack- och skulderbesvär
  • E-validering i äldreomsorgen — ett verktyg för att synliggöra kompetens, stärka individens självförtroende och öka välbefinnande?
  • Trädgården — en integrerad del i äldreomsorgen
  • Att leva med långvarig ohälsa – hanteringsförmåga, resurser och upplevd livskvalitet

Senaste publikationen

Eriksson, E., Wejåker, M., Danhard, A., Nilsson, A. & Kristofferzon, M. (2019). Living with a spouse with chronic illness – the challenge of balancing demands and resources. BMC Public Health, 19 (1). 10.1186/s12889-019-6800-7 [Mer information]
Hedlund, Å., Nordström, T., Kristofferzon, M. & Nilsson, A. (2019). New insights and access to resources change the perspective on life among persons with long-term illness - An interview study. Nursing Open. 10.1002/nop2.363 [Mer information]
Wiitavaara, B., Rissén, D., Högberg, H. & Nilsson, A. (2019). Psychometric testing of a short form questionnaire for measurement of health experiences among people with musculoskeletal disorders undergoing multimodal rehabilitation. BMJ Open, 9 (5). 10.1136/bmjopen-2018-025103 [Mer information]
Kristofferzon, M., Engström, M. & Nilsson, A. (2018). Coping mediates the relationship between sense of coherence and mental quality of life in patients with chronic illness: a cross-sectional study. Quality of Life Research, 27 (7), 1855-1863. 10.1007/s11136-018-1845-0 [Mer information]
Rashid, M., Kristofferzon, M., Heiden, M. & Nilsson, A. (2018). Factors related to work ability and well-being among women on sick leave due to long-term pain in the neck/shoulders and/or back : a cross-sectional study. BMC Public Health, 18 (1). 10.1186/s12889-018-5580-9 [Mer information]
Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2016-11-07
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)