Forskningsområde

Min forskning rör analys av internationellt rekommenderade utfallsmått (IMMPACT) samt hälsoekonomi i relation till rehabilitering av nack- och skulderbesvär. Jag är också intresserad av hur det är att leva med långvarig ohälsa - strategier och resurser för att hantera sin livssituation - hälsofrämjande trädgårdar och E-validering av kompetens inom äldreomsorgen.

Aktuella forskningsprojekt

Publicerad av: Malin Hillman Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2016-10-18
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)