Benita Andersson

Universitetslektor
Medicin- och vårdvetenskap

E-post: beaann@hig.se

Telefon: 026-64 82 52

Aktuell forskning


Att leva med långvarig ohälsa — hanteringsförmåga/resurser och upplevd livskvalitet

Senaste publikationerna

Andersson, B., Bjelke, B. & Syková, E. (2006). Temporal Profile of Ultrastructural Changes in Cortical Neurons after a Compression Lesion. Physiological Research, 55 (3), 339-348. Länk [Mer information]
Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2016-11-07
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)