Bernice Skytt

Universitetslektor, docent, Avdelningen för vårdvetenskap

Leg. sjuksköterska, Barnsjuksköterska, Distriktssköterska, Filosofie doktor

E-post: beeskt@hig.se

Telefon: 026-64 82 85

Bernice Skytt verkar inom forskarprofilen hälsofrämjande arbetsliv. Hon intresserar sig bland annat för vad i arbetsmiljön som är viktigt för att chefer och personal ska ha goda förutsättningar för sitt arbete samt vad som kan göras för att stärka chefer och personal i sina roller. Ett resultat av forskningen är instrumetet LaMI som kan användas för att beskriva chefers färdigheter och förmågor i chefs- och ledarskapet.

 

Aktuell forskning

  • Omsorgens vårdare och ledare; samspelet mellan strukturella förutsättningar, chef- och ledarskap, arbetssituation och personalens hälsa
  • Nationell värdegrund inom äldreomsorgen; de äldres och personalens perspektiv
  • Chefers och medarbetares- förutsättningar, välbefinnande och effektivitet
  • Förebyggande av smittspridning– patientsäkerhetsarbetet vid medicinska vårdavdelningar
  • Riskbeteende för smittspridning i arbetet -betydelsen av vårdpersonals arbetsvillkor

Senaste publikationerna

Jarnulf, T., Skytt, B., Mårtensson, G. & Engström, M. (2019). District nurses experiences of precepting district nurse students at the postgraduate level. Nurse Education in Practice, 37, 75-80. 10.1016/j.nepr.2019.05.004 [Mer information]
Strömberg, A., Engström, M., Hagerman, H. & Skytt, B. (2019). First-line managers dealing with different management approaches. Leadership in Health Services. 10.1108/LHS-09-2018-0046 [Mer information]
Hagerman, H., Engström, M., Wadensten, B. & Skytt, B. (2019). How do first-line managers in elderly care experience their work situation from a structural and psychological empowerment perspective? : An interview study. Journal of Nursing Management, 27 (6), 1208-1215. 10.1111/jonm.12793 [Mer information]
Lindberg, M., Carlsson, M., Engström, M., Kristofferzon, M. & Skytt, B. (2019). Nursing student's expectations for their future profession and motivating factors - a longitudinal descriptive study from Sweden. Nurse Education Today. [Accepted] [Mer information]
Lian, Z., Skytt, B., Li, C. & Engström, M. (2019). Nursing students’ reflections on caring for end-of-life patients in a youth volunteer association. Nurse Education in Practice, 34, 204-209. 10.1016/j.nepr.2018.12.006 [Mer information]
Publicerad av: Bernice Skytt Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2019-02-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)