Bernice Skytt

Universitetslektor, docent, Avdelningen för vårdvetenskap

Leg. sjuksköterska, Barnsjuksköterska, Distriktssköterska, Filosofie doktor

E-post: beeskt@hig.se

Telefon: 026-64 82 85

Bernice Skytt verkar inom forskarprofilen hälsofrämjande arbetsliv. Hon intresserar sig bland annat för vad i arbetsmiljön som är viktigt för att chefer och personal ska ha goda förutsättningar för sitt arbete samt vad som kan göras för att stärka chefer och personal i sina roller. Ett resultat av forskningen är instrumetet LaMI som kan användas för att beskriva chefers färdigheter och förmågor i chefs- och ledarskapet.

 

Aktuell forskning

  • Omsorgens vårdare och ledare; samspelet mellan strukturella förutsättningar, chef- och ledarskap, arbetssituation och personalens hälsa
  • Nationell värdegrund inom äldreomsorgen; de äldres och personalens perspektiv
  • Chefers och medarbetares- förutsättningar, välbefinnande och effektivitet
  • Förebyggande av smittspridning– patientsäkerhetsarbetet vid medicinska vårdavdelningar
  • Riskbeteende för smittspridning i arbetet -betydelsen av vårdpersonals arbetsvillkor

Senaste publikationerna

Hagerman, H., Engström, M., Wadensten, B. & Skytt, B. (2019). How do first-line managers in elderly careexperience their work situation from a structural and psychological empowermentperspective? – An interview study. Journal of Nursing Management. [Mer information]
Lian, Z., Skytt, B., Li, C. & Engström, M. (2019). Nursing students’ reflections on caring for end-of-life patients in a youth volunteer association. Nurse Education in Practice, 34, 204-209. 10.1016/j.nepr.2018.12.006 [Mer information]
Silén, M., Skytt, B. & Engström, M. (2019). Relationships between structural and psychological empowerment, mediated by person-centred processes and thriving for nursing home staff. Geriatric Nursing, 40 (1), 67-71. 10.1016/j.gerinurse.2018.06.016 [Mer information]
Lindberg, M., Skytt, B., Wågström, B., Arvidsson, L. & Lindberg, M. (2018). Risk behaviours for organism transmission in daily care activities : a longitudinal observational case study. Journal of Hospital Infection, 100 (3), e146-e150. 10.1016/j.jhin.2018.07.041 [Mer information]
Strömberg, A., Engström, M., Hagerman, H. & Skytt, B. (2019). First-line managers dealing with different management approaches. Leadership in Health Services. [Accepted] [Mer information]
Publicerad av: Bernice Skytt Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2019-02-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)