Bernice Skytt

Universitetslektor, docent, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

Leg. sjuksköterska, Barnsjuksköterska, Distriktssköterska, Filosofie doktor

E-post: beeskt@hig.se

Telefon: 026-64 82 85

Bernice Skytt verkar inom forskarprofilen hälsofrämjande arbetsliv. Hon intresserar sig bland annat för vad i arbetsmiljön som är viktigt för att chefer och personal ska ha goda förutsättningar för sitt arbete samt vad som kan göras för att stärka chefer och personal i sina roller. Ett resultat av forskningen är instrumetet LaMI som kan användas för att beskriva chefers färdigheter och förmågor i chefs- och ledarskapet.

 

Aktuell forskning

  • Omsorgens vårdare och ledare; samspelet mellan strukturella förutsättningar, chef- och ledarskap, arbetssituation och personalens hälsa
  • Nationell värdegrund inom äldreomsorgen; de äldres och personalens perspektiv
  • Chefers och medarbetares- förutsättningar, välbefinnande och effektivitet
  • Förebyggande av smittspridning– patientsäkerhetsarbetet vid medicinska vårdavdelningar

Senaste publikationerna

Silén, M., Skytt, B. & Engström, M. (2018). Relationships between structural and psychological empowerment, mediated by person-centred processes and thriving for nursing home staff. Geriatric Nursing. 10.1016/j.gerinurse.2018.06.016 [Mer information]
Lindberg, M., Skytt, B., Wågström, B., Arvidsson, L. & Lindberg, M. (2018). Risk behaviours for organism transmission in daily care activities - a longitudinal observational case study.. Journal of Hospital Infection, 100 (3), e146-e150. 10.1016/j.jhin.2018.07.041 [Mer information]
Hagerman, H., Högberg, H., Skytt, B., Wadensten, B. & Engström, M. (2017). Empowerment and performance of managers and subordinates in elderly care : a longitudinal and multilevel study. Journal of Nursing Management, 25 (8), 647-656. 10.1111/jonm.12504 [Mer information]
Lindberg, M., Lindberg, M. & Skytt, B. (2017). Risk behaviours for organism transmission in health care delivery : a two month unstructured observational study. International Journal of Nursing Studies, 70, 38-45. 10.1016/j.ijnurstu.2017.02.016 [Mer information]
Strömberg, A., Engström, M., Hagerman, H. & Skytt, B. (2017). How first-line managers in elderly care deal with what they perceive as different management approaches. . [Submitted] [Mer information]
Publicerad av: Bernice Skytt Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2017-01-24
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)