Bernice Skytt

Universitetslektor, docent, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

Leg. sjuksköterska, Barnsjuksköterska, Distriktssköterska, Filosofie doktor

E-post: beeskt@hig.se

Telefon: 026-64 82 85

Bernice Skytt verkar inom forskarprofilen hälsofrämjande arbetsliv. Hon intresserar sig bland annat för vad i arbetsmiljön som är viktigt för att chefer och personal ska ha goda förutsättningar för sitt arbete samt vad som kan göras för att stärka chefer och personal i sina roller. Ett resultat av forskningen är instrumetet LaMI som kan användas för att beskriva chefers färdigheter och förmågor i chefs- och ledarskapet.

 

Aktuell forskning

  • Omsorgens vårdare och ledare; samspelet mellan strukturella förutsättningar, chef- och ledarskap, arbetssituation och personalens hälsa
  • Nationell värdegrund inom äldreomsorgen; de äldres och personalens perspektiv
  • Chefers och medarbetares- förutsättningar, välbefinnande och effektivitet
  • Förebyggande av smittspridning– patientsäkerhetsarbetet vid medicinska vårdavdelningar

Senaste publikationerna

Hagerman, H., Högberg, H., Skytt, B., Wadensten, B. & Engström, M. (2017). Empowerment and performance of managers and subordinates in elderly care : a longitudinal and multilevel study. Journal of Nursing Management, 25 (8), 647-656. 10.1111/jonm.12504 [Mer information]
Lindberg, M., Lindberg, M. & Skytt, B. (2017). Risk behaviours for organism transmission in health care delivery : a two month unstructured observational study. International Journal of Nursing Studies, 70, 38-45. 10.1016/j.ijnurstu.2017.02.016 [Mer information]
Skytt, B., Engström, M., Mårtensson, G. & Mamhidir, A. (2016). A longitudinal qualitative study of health care personnel’s perceptions of simultaneous implementation of three risk assessment scales on falls, malnutrition and pressure ulcers. Journal of Clinical Nursing, 25 (13/14), 1912-1922. 10.1111/jocn.13207 [Mer information]
Hagerman, H., Skytt, B., Wadensten, B., Högberg, H. & Engström, M. (2016). A longitudinal study of working life among first-line managers in the care of older adults. Applied Nursing Research, 32, 7-13. 10.1016/j.apnr.2016.03.003 [Mer information]
Strömberg, A., Engström, M., Hagerman, H. & Skytt, B. (2017). How first-line managers in elderly care deal with what they perceive as different management approaches. . [Submitted] [Mer information]
Publicerad av: Bernice Skytt Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2017-01-24
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)