Forskningsområde

I mitt avhandlingsarbete studerade jag avdelningschefers organisatoriska förutsättningar, och de kunskaper och färdigheter som är viktiga för deras chef- och ledarskap. Resultaten visade att förändringar i organisationen gett avdelningscheferna nya arbetsuppgifter, större ansvar men även oklara mandat. Att ha goda organisatoriska förutsättningar var viktiga för deras chef- och ledarskap, men också att få stöd i form av utbildning och att ha tillgång till mentorer eller ingå i nätverk.
 
I min nuvarande forskning har jag fortsatt med att söka svar på:
Vad i arbetsmiljön är viktigt för att chefer inom vården ska ha goda förutsättningar för sitt chef- och ledarskap?
Vad i arbetsmiljön är viktigt för att personal inom vården ska ha goda förutsättningar för sitt arbete?
Vad kan göras för att stärka chefer och personal i deras roller?

Pågående projekt

Dessa projekt är jag delaktig i. Forskningen bedrivs tillsammans med kollegor vid Högskolan i Gävle, vid Uppsala universitet samt inom region Gävleborg.
 

Publicerad av: Bernice Skytt Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2017-01-24
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)