Forskningsområde 

I avhandlingsarbetet studerades hur olika kyrkor i Sydafrika arbetade med att förebygga HIV bland ungdomar i KwaZulu-Natalprovinsen. Kyrkliga hälsoinstitutioner har länge erbjudit vård och behandling av hivsmittade och barn, och svarat för en stor andel av
det arbete som utförs vid vårdinrättningar och i sociala insatser. Avhandlingen
avsåg att öka kunskapen om förebyggande insatser bland ungdomar för att minska spridningen av hiv. Detta studerades genom analys av både intervjuer och enkäter hos
kyrkoledare samt genom analys av fokusgrupper och enkäter hos ungdomar inom tre
olika samfund i Durban i provinsen KwaZulu-Natal.


I min nuvarande forskning har intresset för internationella frågor främst riktats mot arbetsmiljön och välbefinnandet hos invandrad hälso- och sjukvårdspersonal. Syftet
med projektet är att beskriva invandrade sjuksköterskors och läkares strukturella förutsättningar i relation till välmående på arbetsplatsen. Inom området långvarig ohälsa är forskningen inriktad mot att studera livssituationen hos närstående till en partner med långvarig ohälsa.

 

Aktuella projekt

Nedanstående projekt bedrivs i samverkan med kollegor vid Högskolan i Gävle.

  • Att arbeta i ett mångkulturellt samhälle: arbetsmiljö och karriärmöjligheter för invandrade sjuksköterskor och läkare inom svensk hälso- och sjukvård.
  • Att leva med långvarig ohälsa: hanteringsförmåga, resurser och upplevd livskvalitet.

 

Publicerad av: Elisabet Eriksson Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2018-05-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)