Meritförteckning

Utbildning

Medicine doktorsexamen i internationell hälsa, Uppsala
universitet, 2011

Master i internationell hälsa, Uppsala Universitet, 2003

Sjuksköterskeexamen, Hälsohögskolan, Högskolan i Jönköping, 1996

 

Pedagogisk utbildning

Kurs i forskningshandledning, Högskolan i Gävle, 2014

Högskolepedagogik- Didaktiska perspektiv på undervisning och lärande i högre utbildning 9 hp, Högskolan i Gävle, 2014

Grundläggande högskolepedagogik 5 hp, Uppsala Universitet, 2008

 

Anställning inom högskolan

Universitetslektor i vårdvetenskap, Högskolan i Gävle, sedan
2012

Doktorand i internationell hälsa, Uppsala Universitet, 2007-2011

 

Anställning inom hälso- och sjukvården

Sjuksköterska, Akademiska Sjukhuset, Uppsala, 2002-2007

Sjuksköterska, Rikshospitalet, Oslo, 1998-2000

Sjuksköterska, Aker Sjukhus, Oslo, 1996-1998

 

Meriter

Meriterad lärare vid Högskolan i Gävle, 2017

Publicerad av: Lena Sirberg Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2018-06-07
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)