Böcker

(se sidan "Artiklar")


Doktorsavhandling

Eriksson, E. (2011). Christian Communities and Prevention of HIV among Youth in KwaZulu-Natal, South Africa. Diss. (sammanfattning), 2011. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. 69 s. (Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Medicine 684) Länk [Mer information]
Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2018-05-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)