Elisabeth Häggström

Elisabeth Häggström

Leg. sjuksköterska
leg barnmorska
Med dr, universitetslektor
Docent

E-post: eho@hig.se

Telefon: 026-64 82 22

Aktuell forskning

  • Omsorgens vårdare och ledare
  • Motiverande samtal; om distriktssköterskors tillämpning samt upplevelser ur distriktssköterske- och patientperspektiv
  • Smärta hos äldre med eller utan kognitiv nedsättning

Pedagogik

  • Sjuksköterskestudenters upplevelser av återkoppling från videofilmning vid akut omhändertagande av fiktiv patient under en examination
  • Casemetodik

Senaste publikationerna

Hedman, M., Häggström, E., Mamhidir, A. & Pöder, U. (2019). Caring in nursing homes to promote autonomy and participation. Nursing Ethics, 26 (1), 280-292. 10.1177/0969733017703698 [Mer information]
Björklund, O., Häggström, E. & Nyström, L. (2017). Young Finnish Unemployed Men's Experiences of Having Participated in a Specific Active Labor Market Program. American Journal of Men's Health, 11 (5), 1426-1435. 10.1177/1557988315604020 [Mer information]
Östlund, A., Wadensten, B., Häggström, E., Lindqvist, H. & Kristofferzon, M. (2016). Primary care nurses' communication and its influence on patient talk during motivational interviewing. Journal of Advanced Nursing, 72 (11), 2844-2856. 10.1111/jan.13052 [Mer information]
Hagerman, H., Engström, M., Häggström, E. & Wadensten, B. (2018). Manliga första-linjenschefers upplevelser av sin arbetssituation i äldreomsorgen – med utgångspunkt i empowerment. FALF KONFERENS 2018 Arbetet – problem eller potential för en hållbar livsmiljö?   10-12 juni 2018 Gävle : Program och Abstracts. S. 143-. Länk [Mer information]
Hofsten, A. & Häggström, E. (2016). Education in reverse: student activity first, lecture last. Education in reverse: student activity first, lecture last. [Mer information]
Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2016-11-07
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)