Böcker


Doktorsavhandling

Häggström, E. (2005). Municipal care for older people : experiences narrated by caregivers and relatives. Diss. (sammanfattning), 2005. Stockholm: Neurotec Department Division of Gerontological Caring Science, Karolinska Institutet. 53 s. Länk [Mer information]
Publicerad av: Malin Hillman Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2016-10-19
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)