Undervisningsområde

Sjuksköterskeprogrammet 180 hp
  • Handledning och examination av examensarbeten

Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning vård av äldre 60 hp

  • Omvårdnad med fokus på det goda åldrandet
  • Handledning och examination av examensarbeten
Publicerad av: Malin Hillman Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2016-10-19
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)