Gunilla Mårtensson

Gunilla Mårtensson

Sjuksköterskeexamen, medicine doktorsexamen, docent i vårdvetenskap

E-post: gls@hig.se
Telefon:
 026-64 82 94

Aktuell forskning

Hälsofrämjande arbetsliv inom vård och omsorg

  • Patientsäkerhet och kommunikation inom anestesi- och intensivvård
  • Vårdpersonals inställning till och förutsättningar för att arbeta med personer med psykisk ohälsa
  • Sjuksköterskors och sjuksköterskestudenters uppfattning om sin yrkesroll

Lärande inom vård och omsorg

  • Att utveckla och utvärdera olika modeller för handledning i verksamhetsförlagd utbildning: Handledares och sjuksköterskestudenters perspektiv
  • Vägen in i ett yrke - lärandets drivkraft

Senaste publikationerLöfmark, A., Mårtensson, G., Ugland Vae, K. & Engström, M. (2019). Lecturers' reflection on the three-part assessment discussions with students and preceptors during clinical practice education : A repeated group discussion study. Nurse Education in Practice, 36, 1-6. 10.1016/j.nepr.2019.02.010 [Mer information]
Pålsson, Y., Engström, M., Leo Svenne, C. & Mårtensson, G. (2018). A peer learning intervention targeting newly graduated nurses : a feasibility study with a descriptive design based on Medical Research Council framework. Journal of Advanced Nursing, 74 (5), 1127-1138. 10.1111/jan.13513 [Mer information]
Vae, K., Engström, M., Mårtensson, G. & Löfmark, A. (2018). Nursing students' and preceptors’ experience of assessment during clinical practice : a multilevel repeated-interview study of student–preceptor dyads. Nurse Education in Practice, 30, 13-19. 10.1016/j.nepr.2017.11.014 [Mer information]
Pålsson, Y., Mårtensson, G., Leo Svenne, C., Ädel, E. & Engström, M. (2017). A peer learning intervention for nursing students in clinical practice education : a quasi-experimental study. Nurse Education Today, 51, 81-87. 10.1016/j.nedt.2017.01.011 [Mer information]
Salzmann-Erikson, M., Bjuhr, M. & Mårtensson, G. (2017). Developing, Implementing, and Evaluating the Educational Module Students Active Learning via Internet Observations (SALIO) in Undergraduate Nursing Education. Perspectives in psychiatric care, 53 (2), 104-110. 10.1111/ppc.12143 [Mer information]
Publicerad av: Julia Högnelid Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2019-03-19
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)