Forskningsområde

Patient- och sjuksköterskeperspektiv i cancervården

Avhandling:
The Insider and Outsider Perspective: Clinical importance of agreement between patients and nurses in cancer care concerning patients´ emotional distress, coping resources and quality of life http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:212673

Aktuella projekt

Hälsofrämjande arbetsliv inom vård och omsorg

Att leva med långvarig ohälsa

Lärande inom vård och omsorg

Samverkan

Samverkan sker med Högskolan Dalarna, Karlstads universitet, Uppsala universitet och Örebro universitet.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2017-06-29
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)