Böcker och bokkapitel


Doktorsavhandling

Mårtensson, G. (2009). The Insider and Outsider Perspective : clinical importance of agreement between patients and nurses in cancer care concerning patients' emotional distress, coping resources and quality of life. Diss. (sammanfattning), 2009. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. 69 s. (Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Medicine 459) Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Mårtensson, G. & Löfmark, A. (2015). Kliniska slutexaminationer – en kombination av OSCE och BOE. Kliniska examinationer : Handbok för sjuksköterskestudenter på grund- och avancerad nivå. Lund: Studentlitteratur AB. S. 139-160. [Mer information]
Mårtensson, G. (2014). Etik och profession. Sjuksköterskans omvårdnadskunnande : en praktisk och teoretisk grundbok. Harlow: Pearson Education. S. 24-32. [Mer information]
Publicerad av: Malin Hillman Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2016-10-19
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)