Publikationer

Här listas vetenskapliga publikationer som finns registrerade i DIVA vid Högskolan i Gävle.

Artiklar | Doktorsavhandling | Kapitel i böcker


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Sundbom Thunander, L. & Hedborg, K. (2019). Association between prescribed antidepressants and other prescribed drugs differ by gender : a nationwide register-based study in Sweden. Nordic Journal of Psychiatry, 73 (1), 73-79. 10.1080/08039488.2018.1536766 [Mer information]
Thunander Sundbom, L., Bingefors, K., Hedborg, K. & Isacson, D. (2017). Are men under-treated and women over-treated with antidepressants? : Findings from a cross-sectional survey in Sweden. BJPsych bulletin, 41 (1), 145-150. 10.1192/pb.bp.116.054270 [Mer information]
Hedborg, K. & Muhr, C. (2012). The influence of multimodal behavioral treatment on the consumption of acute migraine drugs : a randomized, controlled study. Cephalalgia, 32 (4), 297-307. 10.1177/0333102412437386 [Mer information]
Hedborg, K. & Muhr, C. (2011). Multimodal behavioral treatment of migraine : An Internet-administered, randomized, controlled trial. Upsala Journal of Medical Sciences, 116 (3), 169-186. 10.3109/03009734.2011.575963 [Mer information]
Hedborg, K., Anderberg, U. & Muhr, C. (2011). Stress in migraine : personality-dependent vulnerability, life events, and gender are of significance. Upsala Journal of Medical Sciences, 116 (3), 187-199. 10.3109/03009734.2011.573883 [Mer information]

Doktorsavhandling

Hedborg, K. (2011). Migraine and Stress : An Internet administered Multimodal Behavioral Treatment Intervention. Diss. (sammanfattning), 2011. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. 73 s. (Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Medicine 695) Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Hedborg, K. (2015). Omvårdnad vid migrän. Omvårdnad vid neurologiska sjukdomar. Lund: Studentlitteratur AB. S. 101-124. [Mer information]
Publicerad av: Malin Hillman Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2016-10-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)