Böcker


Doktorsavhandling

Hedborg, K. (2011). Migraine and Stress : An Internet administered Multimodal Behavioral Treatment Intervention. Diss. (sammanfattning), 2011. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. 73 s. (Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Medicine 695) Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Hedborg, K. (2015). Omvårdnad vid migrän. Omvårdnad vid neurologiska sjukdomar. Lund: Studentlitteratur AB. S. 101-124. [Mer information]
Publicerad av: Malin Hillman Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2016-10-19
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)