Undervisningsområden

Sjuksköterskeutbildningen

Anatomi och fysiologi
Smärtfysiologi
Smärtfarmakologi
Omvårdnad vid smärta
Klinisk kemi
Genusmedicin
Handledning av C-uppsatser
 

Kroppen, stress och sjukdom

Stressfysiologi och stressrelaterade sjukdomstillstånd

Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning distriktssköterska

Smärtfysiologi
Smärtfarmakologi

Akutmedicin

Fördjupningsarbeten

Examinator

Sjuksköterskeprogrammet

Fysiologi och anatomi sjuksköterskeutbildningen samt
Pediatrik, gynekologi, geriatrik och farmakologi.
Fristående kurs i Akutmedicin

Publicerad av: Malin Hillman Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2016-10-19
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)