Lena Thunander Sundbom

leg. sjukgymnast, leg. apotekare, farmacie Dr

E-post: lena.thunandersundbom@hig.se 

Telefon: 026-64 82 96

Aktuell forskning

Forskning inriktad på hur kön och psykisk ohälsa påverkar läkemedelsanvändning.

Senaste publikationerna

Sundbom Thunander, L. & Hedborg, K. (2019). Association between prescribed antidepressants and other prescribed drugs differ by gender : a nationwide register-based study in Sweden. Nordic Journal of Psychiatry, 73 (1), 73-79. 10.1080/08039488.2018.1536766 [Mer information]
Thunander Sundbom, L., Bingefors, K., Hedborg, K. & Isacson, D. (2017). Are men under-treated and women over-treated with antidepressants? : Findings from a cross-sectional survey in Sweden. BJPsych bulletin, 41 (1), 145-150. 10.1192/pb.bp.116.054270 [Mer information]
Sundbom Thunander, L., Bingefors, K. & Isacson, D. (2015). Self-reported depression and prescription of antidepressants : Does gender matter?. Value in Health, 18 (3), A116-. [Mer information]
Thunander Sundbom, L. (2017). The influence of gender and depression on drug utilization : Pharmacoepidemiological research in Sweden. Diss. (sammanfattning), 2017. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. 67 s. (Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Pharmacy 238) Länk [Mer information]
Thunander Sundbom, L. (2017). Förskrivning och följsamhet av antidepressiva hade koppling till kön. Swedish Medical Association. Läkartidningen. Swedish Medical Association. [Mer information]
Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2017-12-19
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)