Forskningsområde

Forskar på könsskillnader vid läkemedelsbehandling, främst inriktat på psykofarmaka. Forskningen utgår från enkätstudier och data från Läkemedelsregistret.

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2017-12-19
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)