Meritförteckning

  • Leg. sjukgymnast 1992
  • Leg. apotekare 2004,
  • Farmacie Dr disputerad vid Uppsala universitet 2017.
  • Undervisning i farmakologi vid sjuksköterskeprogrammet och specialistsjuksköterskeprogram inriktning distriktssjuksköterska, anestesi/intensivvård och vård av äldre 2004-2009, 2010-.
  • Projektanställning Enköpings kommun för läkemedels­genomgångar inom äldreomsorgen 2009-2010. 
  • Ämnesföreträdare Medicinsk vetenskap 2015-.
Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2017-12-19
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)