Publikationer

Här listas vetenskapliga publikationer som finns registrerade i DIVA vid Högskolan i Gävle.

Artiklar | Doktorsavhandling | Licentiatavhandling | Recensioner


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Sundbom Thunander, L. & Hedborg, K. (2019). Association between prescribed antidepressants and other prescribed drugs differ by gender : a nationwide register-based study in Sweden. Nordic Journal of Psychiatry, 73 (1), 73-79. 10.1080/08039488.2018.1536766 [Mer information]
Thunander Sundbom, L., Bingefors, K., Hedborg, K. & Isacson, D. (2017). Are men under-treated and women over-treated with antidepressants? : Findings from a cross-sectional survey in Sweden. BJPsych bulletin, 41 (1), 145-150. 10.1192/pb.bp.116.054270 [Mer information]
Thunander Sundbom, L. & Bingefors, K. (2013). The influence of symptoms of anxiety and depression on medication nonadherence and its causes : a population based survey of prescription drug users in Sweden. Patient Preference and Adherence, 7, 805-811. 10.2147/PPA.S50055 [Mer information]
Thunander Sundbom, L. & Bingefors, K. (2012). Women and men report different behaviours in, and reasons for medication non-adherence : a nationwide Swedish survey [Hombres y mujeres comunican diferentes comportamientos y razones para el incumplimiento de la medicación: Encuesta nacional Sueca]. Pharmacy Practice, 10 (4), 207-221. Länk [Mer information]

Vetenskapliga artiklar, ej refereegranskade

Sundbom Thunander, L., Bingefors, K. & Isacson, D. (2015). Self-reported depression and prescription of antidepressants : Does gender matter?. Value in Health, 18 (3), A116-. [Mer information]

Doktorsavhandling

Thunander Sundbom, L. (2017). The influence of gender and depression on drug utilization : Pharmacoepidemiological research in Sweden. Diss. (sammanfattning), 2017. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. 67 s. (Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Pharmacy 238) Länk [Mer information]

Licentiatavhandling

Thunander Sundbom, L. (2014). The influence of gender and psychological distress on adherence to prescribed medication. Lic.-avh. (sammanfattning), 2014. Uppsala: Uppsala universitet. 41 s. Länk [Mer information]

Recensioner

Thunander Sundbom, L. (2017). Förskrivning och följsamhet av antidepressiva hade koppling till kön. Swedish Medical Association. Läkartidningen. Swedish Medical Association. [Mer information]
Publicerad av: Malin Hillman Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2016-10-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)