Magnus Lindberg

Sjuksköterskeexamen
Medicine Magister i vårdvetenskap
Medicine Doktor med inriktning mot vårdvetenskap
Docent i Vårdvetenskap

E-post: maslig@hig.se

Telefon: 026-64 84 48
   
orcid.org/0000-0003-1289-9896

 

Aktuell forskning

  • Belastningsbesvär hos hemodialyssjuksköterskor i Sverige och Danmark (Finansieras med anslag från AFA-Försäkring och Högskolan i Gävle)
  • Forskningsprogram: Patientsäkerhet, kvalitet och omvårdnad i dialysvården
  • Forskningsprogram:Smittspridning på arbetsplatsen - ett arbetsmiljöproblem i vården
  • Forskningsprojekt: Förebyggande av smittspridning
  • 20-års uppföljning av den svenska longitudinella kohortstudien om risk- och skyddsfaktorer för utvecklingen av ätrelaterad ohälsa bland unga flickor

 

Senaste publikationerna

Stenberg, J., Melin, J., Lindberg, M. & Furuland, H. (2019). Brain natriuretic peptide reflects individual variation in hydration status in hemodialysis patients. Hemodialysis International, 23 (3), 402-413. 10.1111/hdi.12751 [Mer information]
Stenberg, J., Henriksson, C., Lindberg, M. & Furuland, H. (2018). Perspectives on clinical use of bioimpedance in hemodialysis : focus group interviews with renal care professionals.. BMC Nephrology, 19 (1). 10.1186/s12882-018-0907-4 [Mer information]
Lindberg, M., Skytt, B., Wågström, B., Arvidsson, L. & Lindberg, M. (2018). Risk behaviours for organism transmission in daily care activities : a longitudinal observational case study. Journal of Hospital Infection, 100 (3), e146-e150. 10.1016/j.jhin.2018.07.041 [Mer information]
Lindberg, M. (2019). Single-case experimental designs : a clinical research opportunity in renal care. Journal of Renal Care, 45 (2), 72-73. 10.1111/jorc.12278 [Mer information]
Lindberg, M. (2018). Evidence-based Renal Care: Does it Matter. Journal of Renal Care, 44 (2), 63-64. 10.1111/jorc.12244 [Mer information]
Publicerad av: Magnus Lindberg Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2017-12-07
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)