Forskningsområde

Aktuella projekt


Forskningsprogram

Patientsäkerhet, kvalitet och omvårdnad i dialysvården

Smittspridning på arbetsplatsen - ett arbetsmiljöproblem i vården

Forskningsprojekt

Belastningsbesvär hos hemodialyssjuksköterskor i Sverige och Danmark (Finansieras med anslag från AFA-Försäkring och Högskolan i Gävle)

Förebyggande av smittspridning vid medicinska vårdavdelningar

Belastningsbesvär hos hemodialyssjuksköterskor 

20-års uppföljning av den svenska longitudinella kohortstudien om risk- och skyddsfaktorer för utvecklingen av ätrelaterad ohälsa bland unga flickor

 

Publicerad av: Magnus Lindberg Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2017-12-07
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)