Meritförteckning

Högskolan i Gävle, oavlönad docent i Vårdvetenskap, 2017

Uppsala universitet Medicine Doktorsexamen med inriktning mot vårdvetenskap, 2010

Uppsala universitet Medicine Magisterexamen, 2001

Vårdhögskolan Falun Sjuksköterskeexamen Hälso- och sjukvårdslinjen 120p, 1995

Pedagogisk utbildning

Högskolan i Gävle Kurs i forskarhandledning, 2014

Uppsala universitet Pedagogisk grundutbildning, 2011

Uppsala universitet Handledarutbildning inom vetenskapsområdet medicin och farmaci, 2010

Uppsala universitet Handledarutbildning, Steg I, kurs för handledare till examensarbeten, 2007

Uppsala universitet Uppsatshandledning inom vårdvetenskap (forskarutbildningskurs) 5p, 2005

Publicerad av: Magnus Lindberg Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2017-06-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)