Böcker


Doktorsavhandling

Lindberg, M. (2010). Excessive Fluid Overload Among Haemodialysis Patients : Prevalence, Individual Characteristics and Self-regulation of Fluid Intake. Diss. (sammanfattning), 2010. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. 89 s. (Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Medicine 551) Länk [Mer information]
Publicerad av: Malin Hillman Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2016-10-19
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)