Maria Engström

Professor
Fil.dr. i vårdvetenskap
Sjuksköterskeexamen

ORCID iD

       orcid.org/0000-0002-9912-5350

E-post: maria.engstrom@hig.se

Telefon: 026-64 82 15

Aktuell forskning

Nedan listas pågående forskningsprojekt

Hälsofrämjande och inkluderande arbetsliv

 • Omsorgens vårdare och ledare; samspelet mellan strukturella förutsättningar, chef- och ledarskap, arbetssituation och personalens hälsa (Finansierat delvis AFA försäkringar; Region Gävleborg)
 • Patientsäkerhet och kommunikation inom anestesi- och intensivvård (Delfinansierat Region Gävleborg)
 • Lärandets drivkraft och hälsofrämjande effekter
 • CHEF studien (Chefer och medarbetares Förutsättningar, Hälsa/välbefinnande och Effekter för vårdens kvalitet inom akutsjukvården)
 • Arbetsmiljö inom sjukvårdsrådgivningen
 • Att arbeta i ett mångkulturellt samhälle: arbetsmiljö och karriärmöjligheter för invandrade sjuksköterskor och läkare inom svensk hälso- och sjukvård
 • Lean, hälsa och arbetsförhållanden i primärvården (doktorandprojekt M Kaltenbrunner)
 • Äldre personers möjligheter att vara kvar i arbetslivet - en populationsbaserad studie om främjande faktorer med data från SNAC - projektet.

Avslutat projekt

-Arbetsmiljö och hälsa bland personal i äldreomsorgen: en modell för validering och lärande med stöd av IKT hos personal som saknar formell kompetens. (Delvis finansierat med projektmedel från AFA försäkring; Europeiska Socialfonden)

Det goda åldrandet - Vård och omsorg av äldre

 • Electronic tracking system in dementia care — in cooperation with university, companies and the public sector (Finansierat delvis KK-stiftelsen)
 • Pressure Ulcer Prevention (Finansierat delvis Regionala Forskningsrådet i Uppsala- och Örebroregionen )
 • Trädgården — en integrerad del i äldreomsorgen?
 • Nationell värdegrund i äldreomsorgen; de äldres och personalens perspektiv (Delfinansierat Region Gävleborg)
 • Vården efter utskrivning från sjukhus - äldre personers livskvalitet och funktionsförmåga (Delfinansierat Region Gävleborg)
 • Smärta hos äldre med eller utan kognitiv nedsättning - en interventionsstudie där äldres och vårdares perspektiv efterfrågas

 

Senaste publikationerna

Forsman, H., Inger, J., Leksell, J., Lepp, M., Sundin Andersson, C., Engström, M. & Nilsson, J. (2019). Clusters of competence: Relationship between self-reported professional competence and achievement on a national examination among graduating nursing students. Journal of Advanced Nursing. [Accepted] 10.1111/jan.14222 [Mer information]
Jarnulf, T., Skytt, B., Mårtensson, G. & Engström, M. (2019). District nurses experiences of precepting district nurse students at the postgraduate level. Nurse Education in Practice, 37, 75-80. 10.1016/j.nepr.2019.05.004 [Mer information]
Strömberg, A., Engström, M., Hagerman, H. & Skytt, B. (2019). First-line managers dealing with different management approaches. Leadership in Health Services. 10.1108/LHS-09-2018-0046 [Mer information]
Hagerman, H., Engström, M., Wadensten, B. & Skytt, B. (2019). How do first-line managers in elderly care experience their work situation from a structural and psychological empowerment perspective? : An interview study. Journal of Nursing Management, 27 (6), 1208-1215. 10.1111/jonm.12793 [Mer information]
Pålsson, Y., Mårtensson, G., Engström, M., Hellström-Hyson, E. & Leo Swenne, C. (2019). An intervention study on peer learning. . [Mer information]
Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2019-03-28
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)