Forskningsområde

Forskningen berör områdena vård och omsorg av äldre samt hälsofrämjande arbetsliv inom vård och omsorg.

Aktuella projekt

Vård och omsorg av äldre

Electronic tracking system in dementia care — in cooperation with university, companies and the public sector

Pressure Ulcer Prevention

Trädgården — en integrerad del i äldreomsorgen?

Nationell värdegrund i äldreomsorgen; de äldres och personalens perspektiv

Vården efter utskrivning från sjukhus - äldre personers livskvalitet och funktionsförmåga

Smärta hos äldre med eller utan kognitiv nedsättning - en interventionsstudie där äldres och vårdares perspektiv efterfrågas

 

 

 

Hälsofrämjande arbetsliv


Omsorgens vårdare och ledare; samspelet mellan strukturella förutsättningar, chef- och ledarskap, arbetssituation och personalens hälsa

Patientsäkerhet och kommunikation inom anestesi- och intensivvård

Nationell värdegrund i äldreomsorgen; de äldres och personalens perspektiv

Vägen in i ett yrke - lärandets drivkraft (doktorandprojekt)

Lärandets drivkraft och hälsofrämjande effekter

CHEF studien (Chefer och medarbetares Förutsättningar, Hälsa/välbefinnande och Effekter för vårdens kvalitet)

Arbetsmiljö inom sjukvårdsrådgivningen

Att arbeta i ett mångkulturellt samhälle: arbetsmiljö och karriärmöjligheter för invandrade sjuksköterskor och läkare inom svensk hälso- och sjukvård

Lean, hälsa och arbetsförhållanden i primärvården (doktorandprojekt M Kaltenbrunner)

 

Avslutade projekt

E-validering i äldreomsorgen — ett verktyg för att synliggöra kompetens, stärka individens självförtroende och öka välbefinnande?

Publicerad av: Maria Engström Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2017-08-23
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)