Meritförteckning

 

Professor i vårdvetenskap, Högskolan i Gävle 2016 

Docent vårdvetenskap, Uppsala universitet 2010

Utbildning

Fil. Doktorsexamen i vårdvetenskap 2007, Uppsala universitet     
Sjuksköterskeexamen, Vårdhögskolan Gävle, 1986    
Distriktsjuksköterskeexamen, Vårdhögskolan Gävle, 1992  

Pedagogisk utbildning

Högskolan i Gävle, Högskolepedagogik - Didaktiska perspektiv på undervisning och lärande i högre utbildning 7,5 hp, 2015

Uppsala universitet Handledarutbildning, Steg II, kurs för forskarhandledare 2010    
Uppsala universitet Vårdpedagogik, 20p 1997    
Uppsala universitet Uppsatshandledning inom vårdvetenskap (forskarutbildningskurs), 5p 2004  

Erfarenhet av undervisning

Högskolan i Gävle, Akademin för Hälsa och Arbetsliv, professor i vårdvetenskap 100%, tillsvidareanställning 2016 -

Högskolan i Gävle, Akademin för Hälsa och Arbetsliv tidigare Institutionen för vårdvetenskap och sociologi, universitetslektor i vårdvetenskap 100%, tillsvidareanställning 2007-2016 

Högskolan i Gävle, Institutionen för vårdvetenskap och sociologi, universitetsadjunkt i vårdvetenskap 100%, tillsvidareanställning 2003-07-01-

Högskolan i Gävle, Institutionen för vårdvetenskap och sociologi, timanställd/vikariat 1998 11- 2003 06    

Länssjukhuset Gävle, Barnkliniken, utbildningssamordnare projektansvarig för kompetensutveckling för barnsköterskor Barn- och ungdomssjukvården i Gävleborg, EU-projekt 1999 09 01-2000 06 30    


Huvudhandledare (pågående)

Heidi Hagerman, doktorand Uppsala universitet Inst. för Folkhälso-och Vårdvetenskap 

Charlotte Roos, doktorand Uppsala universitet Inst. för Folkhälso- och Vårdvetenskap

Monica Kaltenbrunner Nykvist, doktorand Högskolan i Gävle Arbetshälsovetenskap 

Biträdande handledare

Ylva Pålsson, doktorand Uppsala universitet Inst. för Folkhälso-och Vårdvetenskap 

 

Slutförda handledaruppdrag

Huvudhandledare

-Maria Randmaa, Uppsala universitet Inst. för Folkhälso- och Vårdvetenskap, doktorsexamen 2015

Biträdande handledare

-Eva Dahlkvist, Örebro Universitet, Vårdvetenskap, lic. examen 2015    
-Britt-Marie Sjölund, KI,  Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, Doktorsexamen 2014   
-Annakarin Olsson, Örebro universitet, Vårdvetenskap Doktorsexamen 2013   

-Annica Ernesäter, Uppsala universitet Inst. för Folkhälso- och Vårdvetenskap Doktorsexamen 2012   

Publicerad av: Maria Engström Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2017-08-23
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)