Böcker


Doktorsavhandling

Engström, M. (2006). A Caregiver Perspective on Incorporating IT support into Dementia Care. Diss. (sammanfattning), 2006. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. 77 s. (Digital comprehensive summaries of Uppsala dissertations from the faculty of social sciences 20) Länk [Mer information]
Publicerad av: Malin Hillman Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2016-10-19
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)