Undervisningsområden

Maria Randmaa är kursansvarig och undervisande lärare i specialistsjuksköterskeutbildning inom intensivvård. Hon undervisar företrädesvis inom smärtfysiologi och smärtbehandling i grund- och specialistutbildningar. Maria handleder även studentuppsater på kandidat- och magisternivå.

Pedagogisk utbildning

2008 Högskolepedagogik - Didaktiska perspektiv på undervisning och lärande i högre utbildning, 9 hp

Erfarenhet av undervisning

Högskolan i Gävle, Akademin för Hälsa och Arbetsliv, 20%, 2011- 2016, 100% från och med ht 2016.

Högskolan i Gävle, Akademin för Hälsa och Arbetsliv tidigare Institutionen för vårdvetenskap och sociologi, universitetsadjunkt i vårdvetenskap, 100%, 2007-2011

Länssjukhuset i Gävle, utbildat sjuksköterskor om smärtlindring med patientkontrollerad analgesi (PCA) och epidural analgesi (EDA), 1995-2007

Publicerad av: Maria Randmaa Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2017-04-03
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)