Samverkan

Den forskning jag är delaktig i sker i samverkan med forskare vid Högskolan i Gävle, Uppsala universitet, Örebro universitet samt Hälsohögskolan, Högskolan i Jönköping.

Publicerad av: Malin Hillman Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2016-10-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)