Meritförteckning

Utbildning

Filosofie doktorsexamen i omvårdnad, Hälsohögskolan, Högskolan i Jönköping, 2011

Magisterexamen i omvårdnadsvetenskap, Örebro universitet, 2006

Sjuksköterskeexamen och kandidatexamen i omvårdnadsvetenskap, Örebro universitet, 2005

Pedagogisk utbildning

Forskningshandledning 3,5 hp, Högskolan i Gävle, 2017

Grundläggande högskolepedagogik 7,5 hp, Högskolan i Jönköping, 2009

 

Anställning inom högskolan

Universitetslektor i vårdvetenskap, Högskolan i Gävle, sedan 2014

Vikarierande adjunkt i vårdvetenskap, Uppsala universitet, 2013-2014

Post doc, Centrum för forsknings- & bioetik, Uppsala universitet, 2011-2013

Doktorand i omvårdnad, Hälsohögskolan, Högskolan i Jönköping, 2006-2011

Projektsekreterare, Örebro universitet, 2006

 

Biträdande handledare

Charlotte Roos, doktorand inskriven vid Institutionen för Folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet

 

Uppdrag (i urval)

Styrelseledamot i Svensk sjuksköterskeförening, sedan 2015

Lärarrepresentant i utbildningsrådet för sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Gävle, sedan 2015

Ledamot i Nämnden för utbildning och forskarutbildning vid Högskolan i Jönköping, 2011

Suppleant i Nämnden för utbildning och forskarutbildning vid Högskolan i Jönköping, 2009-2011

Ledamot i styrgruppen för Forskarskolan Hälsa och Välfärd vid Hälsohögskolan, Högskolan i Jönköping, 2010-2011

Medlem i Etikrådet i dåvarande Landstinget i Jönköpings län, 2009-2011

 

Anställning inom hälso- och sjukvård

Sjuksköterska på Köpings lasarett, Västmanlands läns landsting, 2005


Publicerad av: Marit Silén Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2017-02-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)