Forskningsområde

Pågående projekt

Hälsofrämjande arbetsliv inom vård och omsorg

• Sjuksköterskors och sjuksköterskestudenters uppfattning om sin yrkesroll

• Kvinnor i arbetsför ålder med långvarig smärta: faktorer av betydelse för   välbefinnande och återgång i arbete

Leva med långvarig ohälsa

• Att leva med långvarig ohälsa — hanteringsförmåga/resurser och upplevd livskvalitet

• Kylbehandling efter hjärtstopp — patienters livskvalitet och funktion kopplat till hjärnskademarkörer samt närståendes upplevelser - Uppföljning i sex månader

• Motiverande samtal: Om distriktssköterskors tillämpning, upplevelser ur distriktssköterske- och patientperspektiv

• Heart and Mind after Cardiac Arrest (HaMCA)

Lärande inom professionsutbildningar med inriktning mot vård och omsorg


​Avslutade projekt

Hälsofrämjande arbetsliv inom vård och omsorg


Leva med långvarig ohälsa

• Dimensions of sexual life and married life in men and women and partners suffering a first myocardial infarction (the SAMMI study)

Lärande inom professionsutbildningar med inriktning mot vård och omsorg​

• Att utveckla och utvärdera olika modeller för handledning i verksamhetsförlagd utbildning: Handledares och sjuksköterskestudenters perspektiv


Publicerad av: Malin Hillman Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2016-10-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)