Böcker


Doktorsavhandling

Kristofferzon, M. (2006). Life after myocardial infarction in women and men : coping, social support and quality of life over the first year. Diss. (sammanfattning), 2006. Uppsala: Uppsala universitet. 76 s. (Digital comprehensive summaries of Uppsala dissertations from the Faculty of Social Sciences 10) Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Arenhall, E. & Kristofferzon, M. (2012). Sexualitet och parrelation vid hjärtsjukdom. Kardiologisk omvårdnad. Lund: Studentlitteratur. S. 403-416. [Mer information]
Publicerad av: Malin Hillman Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2016-10-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)