Undervisningsområden

Sjuksköterskeprogrammet

Grundnivå

• Coping, copingresurser och livskvalitet samt omvårdnad och egenvård vid långvarig ohälsa. Innehållet relateras till egen forskning om att leva med långvarig ohälsa (patient-, närstående- och vårdarperspektiv) (termin 3).

• Evidensbaserad omvårdnad och forskningsmetoder inom omvårdnad. Egen forskning om patienter med hjärtstopp relaterat till omvårdnad vid akuta sjukdomstillstånd (termin 4).

Avancerad nivå

• Handleder examensarbeten inom Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning distriktssköterska och i fristående kurs Vårdvetenskap.

Examinator

• Examinator för två kurserna inom Sjuksköterskeprogrammet i termin 4 (Teorier och forskningsmetoder inom omvårdnad I samt omvårdnad vid akuta sjukdomstillstånd).

• Examinator för examensarbeten på grundnivå.

Publicerad av: Malin Hillman Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2016-10-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)