Meritförteckning

Anställningar

2014-02 - 2014-06
Landstinget Sörmland
, Psykiatriska kliniken, Eskilstuna, Kontrakt som omvårdnadshandledare, akutpsykiatrisk avdelning 20 och 22.                     

2013-09 - 2014-06
Landstinget Västmanland, Psykiatrikliniken, Västerås, Kontrakt som omvårdnadshandledare, psykosavd & PIVA.

2013-09 - 2015-06            
Ersta-Sköndal Högskola, timanställd. Handledare och examinator på avancerad nivå.

2013-09-01-pågående      
Högskolan i Gävle. Adjunkt (30 %). Projekt: “Psykiskohälsa”, handledare och examinator på grundnivå.

2011-06 -- pågående          
Mälardalens Högskola, timanställd. Examinator och seminarieledare på grundnivå. Handledare på avancerad nivå.

2007-01 - pågående         
Oslo Universitetssykehus, fast anställning. Specialistsjuksköterska (51,55 %). Post-4, akut psykosavdelning

2006-09 - 2013-10            
Högskolan Dalarna. Doktorandanställning (50 %) med garantiförsörjning via Örebro Universitet. Sweden.

2000-01 - 2007-01            
Landstinget Västmanland, Psykiatrikliniken, PIVA 93, fast anställning. Sjuksköterska.

1997 – 2000                       
Landstinget Västmanland, Psykiatrikliniken, PIVA 93, Mentalskötare vid olika avdelningar.

Utbildningar

2006-09 - 2013-10            
Forskarutbildning i medicinsk vetenskap, inriktning hälso- och vårdvetenskap (50 %). Örebro Universitet.

2003 – 2004                       
Magisterexamen i vårdvetenskap, (50 %). Mälardalens Högskola, Institutionen för vård och omsorg.

2002 – 2003                       
Specialistutbildning, sjuksköterska i psykiatrisk vård, Mälardalens Högskola, Institutionen för vård och omsorg.

1997 – 2000                       
Sjuksköterskeutbildningen. Mälardalens Högskola, Institutionen för vård och omsorg.

1993 – 1996                       
Vårdgymnasiet, Västerås

Publicerad av: Martin Salzmann Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2016-12-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)